هشدار

هشدار درمورد استفاده جعلی و غیر مجاز از عنوان و آدرس سایت و ایمیل سایت

مطلع شدیم فرد یا افرادی به دروغ سایت red.ir را متعلق به خودشان عنوان کرده اند و در سایتهای تبلیغاتی نظیر دیوار و شیپور و سایر سایتها و همچنین در فرمهای ادارات دولتی آدرس های ایمیلی تحت red.ir ثبت نام کرده اند. توجه شما را به نکات ذیل جلب مینمایم:

  1. از ابتدای مالکیت دامنه red.ir هرگز از ایمیلهای این سایت برای ثبت نام در سایت دیگر استفاده نشده
  2. از ابتدای مالکیت دامنه red.ir هرگز از ایمیلهای این سایت برای ثبت نام در ادارات دولتی و خصوصی استفاده نشده
  3. از ایمیلهای این سایت جهت ثبت نام در سایت و ادارات دولتی و خصوصی استفاده نخواهد شد.
  4. مشخصات چند نفر که تاکنون با ایمیلهای جعلی از سایت red.ir در ادارات دولتی و خصوصی و سایتها ثبت نام کرده اند را برای اطلاع در همین جا اعلام میکنیم.

نمونه

نمونه افرادی که با ایمیل جعلی خود را صاحب ایمیل در red.ir اعلام کرده اند