پذیرش قطعنامه ۵۹۸ پایان جنگ

لینک منبع این نوشته قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت است که در ٢۹ تیر ۱۳۶۶، برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد. این … ادامه مطلب